​​​​​​​​​

Politik for Sundhedsforskning 2020

Det er målet, at sundhedsforskningen og en større grad af implementering af forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet.
Politik for Sundhedsforskning 2020 tager afsæt i betydningen af en stærk sundhedsforskning, både for et moderne og effektivt sundhedsvæsen, som også i fremtiden kan levere sundhedsydelser af højeste kvalitet og for vækst og udvikling i regionen via samspil med erhvervslivet.

Med Politik for Sundhedsforskning 2007 satte Region Hovedstaden fokus på at styrke forskningen inden for sundhedsvæsenet, primært ved at skabe bedre regionale rammer.

Med Politik for Sundhedsforskning 2020 bygges der videre på den hidtidige indsats; men med en særlig fokus på at understøtte forskning af høj international standard samtidig med, at indsatsen for implementering af ny forskningsviden skal styrkes.

Det er målet, at sundhedsforskningen og en større grad af implementering af forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet.

​Proce​​s

Politikken er udarbejdet efter en omfattende dialogproces med interne og eksterne aktører og har været i høring i perioden fra den 26. oktober til den 23. november 2011. Regionsrådet vedtog politikken den 31. januar 2012 .
 
Redaktør