​​​​​​​Region Hovedstadens uddannelsesstrategi omfatter alle faggrupper og uddannelsesniveauer og fastsætter regionens ambitioner og langsigtede mål på uddannelsesområdet.

Uddannelsesstrategi 2023 - 2027

Uddannelsesstrategien ”Det bedste sted at lære” s​ætter retning for udvikling af Region Hovedstaden som uddannelsessted frem mod 2027. ​

Uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden​

Region Hovedstaden er et stort uddannelsessted, og som arbejdsgiver og meduddanner løser vi en væsentlig samfundsopgave. Vi har og tager medansvar for, at medarbejderne i sundhedsvæsenet får de rette kompetencer til at løse deres opgaver så godt som muligt. 

Men når vi ønsker, at patienter og borgere har adgang til den bedst mulige behandling og pleje, skal vi være endnu mere ambitiøse på uddannelsesområdet. 

Derfor har Regionsrådet den 20. juni 2023 godkendt en ny uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden 2023 - 2027 med titlen "Det bedste sted at lære". 

Det bedste sted at lære. Uddannelsesstrategi for Region Hovedstaden 2023 - 2027​​

Målsætninger ​

Uddannelsstrategien indeholder 4 strategiske målsætninger, som Region Hovedstaden skal arbejde for at realisere på uddannelsesområdet:

 1. ​En fælles prioritet i det daglige arbejde
  Vi skal skabe gode rammer for, at ledere og medarbejdere kan løfte uddannelsesopgaven. 
 2. Det bedste sted at tage sin grunduddannelse
  Vi skal sikre, at vores studerende, elever og lærlinge får en praksisnær uddannelse af højeste kvalitet. 
 3. Systematisk kompetenceudvikling i hele arbejdslivet
  Vi skal give vores medarbejdere gode udviklingsmuli​gheder og styrke de kompetencer, der er mest brug for. 
 4. På vej mod fremtidens læringsformer
  Vi skal løbende forbedre vores læringstilbud gennem faglig, didaktisk og teknologisk nytænkning.​

Til hver af de strategiske målsætninger ​er det formuleret en række pri​​​oriterede ​indsatser, som er beskrevet i strategien.


 

Redaktør