Forsikrings- og risikostyringspolitik

Se, hvordan regionen er forsikret, og hvor du skal henvende dig om patientforsikring.

Regionen er selvforsikret med undtagelse af katastrofedækning på følgende områder:


 • Arbejdsulykke og
 • Erhvervs- og produktansvar

Desuden er regionen forsikret som følger:

 • Transportforsikring
 • Bygning, entreprise og løsøreforsikring
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Rejseforsikring
 • Kriminalitetsforsikring
 • Fejl i Eu-udbud
 • Bestyrelsesansvarsforsikring
 • Miljøansvarsforsikring

På arbejdsulykkesområdet og ansvarsområdet har Region Hovedstaden en administrationsordning med mæglerfirmaet Willis.

Patientforsikring

Region Hovedstaden er selvforsikret på Patientforsikringsområdet.
Henven​delse om patientforsikring rettes pr. mail til Rigshospitalet, Juridisk afdeling​

Selvrisiko

Forsikringerne er tegnet med forskellige grader af selvrisiko

De enkelte institutioner / virksomheder er i samarbejde med Center for Økonomi ansvarlige for:

 • At der tegnes forsikringer i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer
 • At forsikringsdækningen løbende overvejes
 • At institutionerne / virksomhederne registrerer alle ændringer, der har betydning for forsikringsdækningen m.v. og videregiver disse oplysninger til forsikringsmægler Willis eller Center for Økonomi
 • At den enkelte institution / virksomhed ved hastende ændringer derudover giver mægler eller Center for Økonomi besked.

Risikostyring

Region Hovedstaden har ligeledes besluttet at prioritere det forebyggende arbejde (risikostyring) i regionen højt.

Der er derfor afsat et større beløb pr. år i en risikostyrings-pulje, som administreres af regionens Forsikrings- og Risikostyringsgruppe.

Både af menneskelige hensyn og af hensyn til økonomien er der indført en procedure for risikostyring, dvs. forebyggelse af skader. Det gælder alle typer af skader lige fra arbejdsskader til tyveri.

Redaktør