Temapapirer fra Patientinddragelsesudvalget

​Her kan du læse mere om Patientinddragelsesudvalgets mærkesager.


Patientinddragelsesudvalget sætter fokus på følgende områder i deres arbejde:

  • Bruger/pårørendeinddragelse og – omsorg
  • Tilgængelighed (og indsigt)
  • Lighed i sundhed
  • Sammenhængende forløb, herunder multisygdom, patientansvarlig læge og PRO
  • Sundhedsaftale 2018-2022
  • Overgang til nyt PIU 2018-2022.

I temapapirerne giver udvalget en kort indflyvning til nogle af fokusområderne. Her kan man også læse om udvalgets holdninger og meninger. De to første temapapirer handler om brugen af PRO-data om pårørendeinddragelse og om multisygdom.    

 

Redaktør