​​​​

Patientinddragelsesudvalget

​​​I overensstemmelse med sundhedsloven er der nedsat et patientinddragelsesudvalg i Region Hovedstaden i juni 2014.​