PRO spørgeskemaer - hvordan bliver de til?

​PRO spørgeskemaer er patientinddragelse. Der bliver udviklet forskellige PRO-spørgeskemaer - de fleste er udviklet inden for forskning. Spørgeskemaerne er konstrueret forskelligt med hensyn til hvilke spørgsmål der stilles, antallet af spørgsmål, svarmuligheder og måder, hvorpå svarene scores eller sammenfattes.

Spørgeskemaerne indeholder en række spørgsmål om f.eks. anfaldshyppighed, medicin og trivsel. For nogle personer kan det dog være en helt anden sygdom eller situation, der fylder mest i hverdagen – derfor spørges der også til om symptomerne kan skyldes noget andet end den specifikke sygdom.

Specialister høres

Når patienten udfylder skemaet, er der også mulighed for at tænke over sygdomstilstanden og dermed overveje, hvilken hjælp du gerne vil have fra ambulatoriet.

Spørgeskemaerne på de berørte områder er udviklet af klinikere indenfor hvert speciale, som deltager i nationale kliniske koordinationsfora. Her har også siddet repræsentanter for patienterne i de nationale koordinationsfora. Spørgeskemaerne er efterfølgende sendt til godkendelse i de sundhedsfaglige råd i regionerne.  Spørgeskemaerne er udviklet til nationalt brug og er tænkt til ambulante forløb.

Ambulatorier og patienter

Forud for hver implementering af PRO etableres et samarbejde med ambulatorier og patienter. Patienter inddrages for at PRO - processerne tilgodeser patienternes behov.  

Er du interesseret i at læse mere om PRO:

Det nationale PRO-sekretariat – om projekter, der har fået støtte til at arbejde med PRO

Partnerskab om PRO – viden og redskaber arbejde med PRO (mest til fagfolk)

Danske patienters Videnscenter for Brugerinddragelse og PRO

Redaktør