Høringsmateriale til praksisplaner

Her kan du finde høringsmateriale for aktuelle og kommende praksisplaner

Speciallægehjælp

Praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 er i høring i perioden 26. april til 1. juli 2018. Du finder Høringsudkast til praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Til praksisplanen hører udkast til grundbeskrivelse vedr. praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Udkastet er sendt til høringsparterne, der fremgår af høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue). De samlede indkomne høringssvar kan ses her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Planudkastet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende speciallæger og godkendt af Samarbejdsudvalget for speciallægepraksis i Region Hovedstaden. Praksisplanen skal endeligt godkendes af Regionsrådet. Når praksisplanen er endeligt godkendt, vil der blive lagt en oversigt op, over de ændringer som høringen giver anledning til.

Praksisplanen er udarbejdet med det formål at tilrettelægge det fremtidige tilbud om speciallægehjælp i praksissektoren i Region Hovedstaden. Praksisplanen skal understøtte hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, kvalitet i speciallægepraksis samt styrke samarbejde mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Psykologhjælp

Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 har været i høring i perioden 2. maj – 30. juni 2017. Du finder Høringsudkast til Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Der er udsendt høringsbrev til høringsparterne der fremgår af høringslisten (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

De samlede høringssvar til Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 kan ses her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Oversigt over ændringer til praksisplanen som følge af høringssvarene kan ses her (pdf-fil åbner i nyt vindue) .

Den endelige Praksisplan for Psykologhjælp 2018-2021 blev godkendt af Regionsrådet d. 19. december 2017 og kan findes på siden Praksisplan for psykologhjælp.

Kiropraktik

Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 har været i høring i perioden 1. september - 31. oktober 2016. Du finder Høringsudkast til praksisplan for kiropraktik 2017-2020 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Høringsparterne fremgår af Høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

De samlede høringssvar til Praksisplan kiropraktik 2017-2020 kan ses her  (pdf-fil åbner i nyt vindue). Oversigt over høringssvar og ændringer i som følge af høringen kan ses her  (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

Den endelige Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 blev godkendt af Regionsrådet d. 13. juni 2017 og kan findes på siden Praksisplan for kiropraktik.

Fodterapi

Praksisplan for fodterapi 2017-2020 har været i høring i perioden 8. juni - 5. september 2016.
Se høringsudkast til Praksisplan for Fodterapi 2017-2020

Almen praksis

Høringsudkastet til praksisplanen finder du her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Til praksisplanudkastet hører bilag 1, som indeholder udkast til grundbeskrivelse for almen praksis. Du finder høringsudkast til grundbeskrivelsen her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Du kan læse mere om høringen i høringsbrevet her (pdf-fil åbner i nyt vindue), samt finde det anvendte skema til afgivelse af høringssvar her (word-fil åbner i nyt vindue).

Høringsparterne fremgår af høringslisten. Du finder høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Under høringen viste der sig behov for at rette to tabeller i grundbeskrivelsen til høringsudkast til praksisplan for almen praksis. Rettelsesblad og brev med nærmere forklaring findes her:

Til høringsparter om rettelsesblad til Grundbeskrivelsen tabel 26 og 29 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Rettelsesblad Tabel 26 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Rettelsesblad Tabel 29 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Der blev indsendt i alt 32 høringssvar. De indkomne høringssvar til Almen Praksisplan 2015-2018 finder du her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Samleskema der beskriver essensen af bemærkningerne i de enkelte høringssvar finder du her​ (pdf fil åbner i nyt vindue).

​Læs mere

Redaktør