Høringsmateriale til praksisplaner

Her kan du finde høringsmateriale for aktuelle og kommende praksisplaner

Speciallægehjælp

Praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 er i høring i perioden 26. april til 1. juli 2018. Du finder Høringsudkast til praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Til praksisplanen hører udkast til grundbeskrivelse vedr. praksisplan for speciallægehjælp 2018-2021 (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Udkastet er sendt til høringsparterne, der fremgår af høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Desuden kan andre interesserede afgive høringssvar ved indsendelse af kommentarer til: etu.center-for-sundhed@regionh.dk.

Efter høringsfristens udløb vil en oversigt over de samlede høringssvar blive lagt op her på siden.

Planudkastet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende speciallæger og godkendt af Samarbejdsudvalget for speciallægepraksis i Region Hovedstaden. Praksisplanen skal endeligt godkendes af Regionsrådet.

Praksisplanen er udarbejdet med det formål at tilrettelægge det fremtidige tilbud om speciallægehjælp i praksissektoren i Region Hovedstaden. Praksisplanen skal understøtte hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, kvalitet i speciallægepraksis samt styrke samarbejde mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Psykologhjælp

Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 har været i høring i perioden 2. maj – 30. juni 2017. Du finder Høringsudkast til Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Der er udsendt høringsbrev til høringsparterne der fremgår af høringslisten (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

De samlede høringssvar til Praksisplan for psykologhjælp 2018-2021 kan ses her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Oversigt over ændringer til praksisplanen som følge af høringssvarene kan ses her (pdf-fil åbner i nyt vindue) .

Den endelige Praksisplan for Psykologhjælp 2018-2021 blev godkendt af Regionsrådet d. 19. december 2017 og kan findes på siden Praksisplan for psykologhjælp.

Kiropraktik

Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 har været i høring i perioden 1. september - 31. oktober 2016. Du finder Høringsudkast til praksisplan for kiropraktik 2017-2020 her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Høringsparterne fremgår af Høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

De samlede høringssvar til Praksisplan kiropraktik 2017-2020 kan ses her  (pdf-fil åbner i nyt vindue). Oversigt over høringssvar og ændringer i som følge af høringen kan ses her  (pdf-fil åbner i nyt vindue). 

Den endelige Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 blev godkendt af Regionsrådet d. 13. juni 2017 og kan findes på siden Praksisplan for kiropraktik.

Fodterapi

Praksisplan for fodterapi 2017-2020 har været i høring i perioden 8. juni - 5. september 2016.
Se høringsudkast til Praksisplan for Fodterapi 2017-2020

Almen praksis

Høringsudkastet til praksisplanen finder du her (pdf-fil åbner i nyt vindue). Til praksisplanudkastet hører bilag 1, som indeholder udkast til grundbeskrivelse for almen praksis. Du finder høringsudkast til grundbeskrivelsen her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Du kan læse mere om høringen i høringsbrevet her (pdf-fil åbner i nyt vindue), samt finde det anvendte skema til afgivelse af høringssvar her (word-fil åbner i nyt vindue).

Høringsparterne fremgår af høringslisten. Du finder høringslisten her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Under høringen viste der sig behov for at rette to tabeller i grundbeskrivelsen til høringsudkast til praksisplan for almen praksis. Rettelsesblad og brev med nærmere forklaring findes her:

Til høringsparter om rettelsesblad til Grundbeskrivelsen tabel 26 og 29 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Rettelsesblad Tabel 26 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Rettelsesblad Tabel 29 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Der blev indsendt i alt 32 høringssvar. De indkomne høringssvar til Almen Praksisplan 2015-2018 finder du her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Samleskema der beskriver essensen af bemærkningerne i de enkelte høringssvar finder du her​ (pdf fil åbner i nyt vindue).

​Læs mere

Redaktør