Praksisplan for fodterapi

Praksisplan for fodterapi danner ramme om tilrettelæggelsen af kapacitet på fodterapiområdet og beskriver de mål for kvalitet og samarbejde som der skal arbejdes med i de kommende år.

​​

Praksisplan for fodterapi danner ramme for tilrettelæggelsen af tilbuddet om fodterapi til borgere i Region Hovedstaden.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og repræsentanter for de praktiserende fodterapeuter, og forpligter parterne på den fælles ambition at forny og udvikle fodterapipraksis i takt med udviklingen og ressourcer i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal understøtte hensigtsmæssig kapacitetsplanlægning, kvalitet i fodterapipraksis samt samarbejde mellem fodterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen.

Fodterapipraksis ønskes udviklet efter følgende visioner:

  • God og lige adgang til fodterapipraksis i hele regionen.
  • At fodterapipraksis er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i forpligtende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med fokus på sammenhængende forløb.
  • At fodterapipraksis bidrager til, at patienterne modtager og oplever høj faglig kvalitet i forebyggelse og behandling.
  • At fodterapipraksis differentierer indsatsen i samarbejde med patienten ud fra dennes livsbetingelser, behov og ressourcer.

Praksisplanen angiver en række anbefalinger for tilrettelæggelsen af kapacitet og udviklingen af kvalitet og samarbejde. I forlængelse af praksisplanen laves der hvert år en implementeringsplan, der konkretiserer de anbefalinger der skal arbejdes med i det pågældende år.

Praksisplan for fodterapi samt aktuel implementeringsplan kan hentes i dokumentboksen.

Praksisplanen er godkendt af Regionsrådet den 15. november 2016.

Læs mere

Redaktør