Telefonisk tilgængelighed i praksissektoren

Region Hovedstaden har lavet en række undersøgelser af den telefoniske og elektroniske tilgængelighed i praksissektoren.

​​

Det er vigtigt at man let kan komme i kontakt med praksis.

Region Hovedstaden foretager derfor løbende undersøgelser af den telefoniske og elektroniske tilgængelighed i praksissektoren.

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis

Region Hovedstaden har i samarbejde med PLO-Hovedstaden i 2017 undersøgt muligheden for telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen fokuserer dels på forløbet med at komme i kontakt med almen praksis, dels på i hvilket omfang almen praksis overholder overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed. Undersøgelsen afdækker samtidig informationsniveauet til borgerne via sundhed.dk om mulighederne for telefonkonsultation med lægen.

Undersøgelsen følger samtidig op på en tilsvarende undersøgelse i 2012. Derfor indeholder den nye undersøgelse også svar på, hvordan muligheden for telefonisk kontakt til almen praksis har udviklet sig fra 2012-2017.

Læs rapporten her:

Telefonisk kontakt til almen praksis 2017 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Læs mere om undersøgelsen her på Kompetencecenter for patientoplevelser hjemmeside.

Undersøgelsen fra 2012 findes her:

Undersøgelse af telefonisk tilgængelighed til almen praksis 2012 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

I 2012 foretoges desuden en række andre undersøgelser af tilgængeligheden til almen praksis. Find rapport om patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge, undersøgelse af tilgængelighed foretaget blandt de alment praktiserende læger, notat om den elektroniske tilgængelighed i almen praksis, samt analyse af praktiske løsninger til forbedring af tilgængeligheden.

 


Redaktør