Sundhedsplan

Den regionale sundhedsplan er udformet som en sammenhængende statusredegørelse for regionens planer og strategier på sundhedsområdet fra 2014 -17.

​​​​

Den nye regional sundhedspla​n 2014 - 2017 ​(pdf - åbner i nyt vindue) 

 
Sundhedsplanen er et lovkrav. Den indeholder en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet, herunder de væsentligste planer og strategier
med vægt på de principper og udviklingstendenser, som de bygger på. 

Samtidig gives en overordnet status på implementeringen af de væsentligste planer på sundhedsområdet og afslutningsvis beskrives, hvilke fokusområder der er de kommende år.

Pro​ces

Forslag til sundhedsplanen var i høring i foråret 2013. 

Regionsrådet vedtog planen den 14. maj 2013.
 
Sundhedsplanen afløser den tidligere Sundhedsplan fra 2009:​
​​Sundhedsplan 2009 (pdf - åbner i nyt vindue)

 

Yderligere information

Enhed for Hospitalsplanlægning
Rikke Ørtved, rikke.oertved@regionh.dk, tlf. 38 66 60 20 
Thomas Pihl, thomas.pihl@regionh.dk, tlf. 38 66 60 23​

 

Redaktør