Handleplan på overvægtsområdet

Region Hovedstaden har i august 2021 vedtaget en ny plan for en styrket indsats på overvægtsområdet

Handleplanen omfatter tre fokusområder:

  • Forebyggelse af overvægt med fokus på børn og unge

  • Behandling af svær overvægt hos børn og unge

  • Behandling af svær overvægt hos voksne.

Der er afsat 2 mio. kr. til arbejdet med Handleplanen i 2022 og 3 mio. kr. årligt derefter. Det første fokusområde, der vil blive igangsat er "Forebyggelse af svær overvægt med fokus på børn og unge".

Læs her handleplan på overvægtsområdet 2021 


Redaktør