Medarbejderscreening for antistoffer mod SARS-CoV-2 (coronavirus)

I forbindelse med at sundhedspersonale bliver screenet for antistoffer mod SARS-CoV-2 (Coronavirus), kan der udfyldes et frivilligt spørgeskema.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge, hvor mange der bliver smittet over tid, samt om der er et blivende immunrespons mod SARS-CoV-2 efter overstået infektion.

Tilbuddet gælder alle med daglig patientkontakt i somatikken, psykiatrien, akutberedskabet, den sociale virksomhed, almen praksis og speciallægepraksis.

Om studiet

Studiet er regionalt samarbejde mellem Region Hovedstadens hospitaler og skal besvare centrale spørgsmål om COVID-19 og fremtidige epidemier

  1. Hvor mange smittes uden at udvikle symptomer, eller med meget sparsomme symptomer
  2. Hvad prædikterer asymptomatiske og alvorlige forløb
  3. Hvor stor er risikoen for smitte blandt hospitalsansatte sammenlignet med personer udenfor sundhedsvæsenet
  4. Er nogle faggrupper særligt udsatte for smitte
  5. Hvordan udvikler immuniseringen sig tidsmæssigt i forhold til forløb af epidemien
  6. I hvor høj grad er sundhedspersonale immuniseret ved en evt. 2. bølge af COVID-19
  7. Hvor stor en andel kan arbejde uden risiko for COVID-19 under dække af immunisering

Ansvarlig for spørgeskemaundersøgelsen er screeningsgruppen i Region Hovedstaden,

Vicedirektør Ida Hagman, professor Thomas Benfield, professor Ove Andersen, professor Susanne Dam Poulsen, forskningschef Thea Kølsen Fischer, overlæge Claus A. Jensen, laboratorieleder Sisse B. Ditlev, professor Jørgen Rungby, overlæge Jesper Erdal, afdelingsleder Curt Steen, centerdirektør professor Rasmus Møgelvang, professor Henning Bundgaard, professor Henrik Ullum, lektor Fredrik Folke og professor Kasper Iversen

Ved spørgsmål kontakt tlf. 38686009

Redaktør