Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger

Her finder du Region Hovedstadens ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger” og oversigt over faglige bedømmere.

​​​​​​​

Redaktør