POCT Komiteen

Point of Care Testing (POCT) er en fælles betegnelse for diagnostiske undersøgelser, der udføres ved patientens seng (bedside) eller i nærheden af patienten (near-patient-testing), og hvor undersøgelsernes resultat skal indgå i vurderingen af en patients behandling.

POCT Komiteen er oprettet i juni 2020 for at Region Hovedstaden kan følge den hastige udvikling på POCT-området med nye teknologiske muligheder, udstyr etc. Anvendelsen af POCT-udstyr giver bedre muligheder for at sikre korte svartider, så patientens behandling hurtigere kan iværksættes.

Redaktør