Ernæringskomiteen

Komm​​issorium for Den regionale Ernæringskomite​

Sammensætning af Ernæringskomiteen

Erklær​​​​inger om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)
Vakant (formand)
Thomas Almdal (næstformand)
Berit Helt
Jørgen Wiis
Lene Vibe Høyer
Marianne Lange
Redaktør