Ernæringskomiteen

Komm​​issorium for Den regionale Ernæringskomite​

Sammensætning af Ernæringskomiteen

Erklær​​​​inger om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)
Tina Holm Nielsen (formand)
Thomas Almdal (næstformand)
Jørgen Wiis
Lene Vibe Høyer
Marianne Lange

Sofie Friis ( sekretariat)
Redaktør