Pædiatri inkl. neonatologi

(Børne- og Ungesygdomme, inkl.  Spædbørnsbehandling)

Sammensætning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Erklæring om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)
Vicedirektør Else Smith (formand), Amager og Hvidovre Hospital
Klinikchef, Karen Vitting Andersen (næstformand), Rigshospitalet
Ledende Overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende Oversygeplejerske Sussie Bratbjerg Israelson, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende Overlæge Jesper Andersen, Nordsjællands Hospital
Ledende Oversygeplejerske Annelise Berthelsen, Nordsjællands Hospital
Ledende Overlæge Klaus Børch, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende Fysioterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospital
Oversygeplejerske Inger Thing Dittmann, Rigshospitalet 
Professor Gorm Greisen, Rigshospitalet 
Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet 
Praktiserende speciallæge i pædiatri Seija Pearson, Speciallægepraksis
Praktiserende læge, Marike Møller, Almen praksis, Humlebæk
Ledende Sundhedsplejerske Susanne Dahl, Frederiksberg Kommune
Enhedschef Peter B​erlac, SFR Præhospital og akutmodtagelse
AC fuldmægtig Jonas Schwartz Larsen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør