Pædiatri inkl. neonatologi ​(Børne- og Ungesygdomme, inkl. Spædbørnsbehandling)

Sammensætning SFR Pædiatri

Erklæringer om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)
Vicedirektør Kurt Stig Jensen (formand), Amager og Hvidovre Hospital
Klinikchef, Karen Vitting Andersen (næstformand), Rigshospitalet

Vicedirektør Kirsten Wisborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende Overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende Oversygeplejerske Sussie Bratbjerg Israelson, Herlev og Gentofte Hospital

Ledende Overlæge Jesper Andersen, Nordsjællands Hospital
Ledende Oversygeplejerske Annelise Berthelsen, Nordsjællands Hospital
Ledende Overlæge Klaus Børch, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende Fysioterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospital
Oversygeplejerske Marianne Madsen, Rigshospitalet 
Ledende Overlæge Morten Breindal, Rigshospitalet
Ledende Oversygeplejerske Sanne Allermann Beck, Rigshospitalet
Professor Gorm Greisen, Rigshospitalet 
Professor Dina Cortes, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl, Frederiksberg Kommune
Ledende sundhedsplejerske Susanne Dal Gravesen, Furesø Kommune
Praktiserende speciallæge i pædiatri Seija Pearson, Speciallægepraksis
Praktiserende læge, Marike Møller, Almen praksis, Humlebæk
Kl. sygeplejespecialist Camilla Bredahl, Rigshospitalet
Overlæge Thorkild Jacobsen, Rigshospitalet
Enhedschef Marie Baastrup, Region Hovedstadens Akutberedskab
AC fuldmægtig Jonas Schwartz Larsen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør