Pædiatri inkl. neonatologi ​(Børne- og Ungesygdomme, inkl. Spædbørnsbehandling)

Sammensætning SFR Pædiatri

Erklæringer om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)

Vicedirektør Kurt Stig Jensen (formand), Amager og Hvidovre Hospital
Cheflæge Eva Mosfeldt Jeppesen (næstformand), Rigshospitalet
Vicedirektør Kirsten Wisborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Cheflæge Marianne Sjølin, Herlev og Gentofte Hospital​
Chefsygeplejerske Sussie Bratbjerg Israln, Herlev og Gentofte Hospital
​Cheflæge Jesper Andersen, Nordsjællands Hospital
Chefsygeplejerske Annelise Berthelsen, Nordsjællands Hospital
Cheflæge  Klaus Børch, Amager og Hvidovre Hospital
Chefsygeplejerske Mette Juhl Foghmar, Amager og Hvidovre Hospital
Chefterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospital
Chefsygeplejerske Marianne Madsen, Rigshospitalet 
Cheflæge Morten Breindal, Rigshospitalet
Chefsygeplejerske Sanne Allermann Beck, Rigshospitalet​
Professor Dina Cortes, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl, Frederiksberg Kommune
Ledende sundhedsplejerske Susanne Dal Gravesen, Furesø Kommune
Praktiserende speciallæge i pædiatri Seija Pearson, Speciallægepraksis
Praktiserende læge Lotte Cajus Pedersen, Almen praksis
Sygeplejerske Louise Natascha Hejlmann Nielsen, Rigshospitalet
​Overlæge Thorkild Jacobsen, Rigshospitalet
Lægelig chef Anders Damm-Hejmdal, Region Hovedstadens Akutberedskab​
​Specialkonsulent Anna Weiland Zachariassen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør