Pædiatri inkl. neonatologi

(Børne- og Ungesygdomme, inkl.  Spædbørnsbehandling)

Sammensætning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Erklæring om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)
Vicedirektør Else Smith (formand), Amager og Hvidovre Hospitaler
Klinikchef, Karen Vitting Andersen (næstformand), Rigshospitalet
Ledende Overlæge Eva Mosfeldt Jeppesen, Herlev og Gentofte Hospitaler
Ledende Oversygeplejerske Merete Thomsen, Herlev og Gentofte Hospitaler
Ledende Overlæge Jesper Andersen, Nordsjællands Hospitaler
Ledende Oversygeplejerske Annelise Berthelsen, Nordsjællands Hospitaler
Ledende Overlæge Klaus Børch, Amager og Hvidovre Hospitaler
Ledende Oversygeplejerske Stine Fjelstervang, Amager og Hvidovre Hospitaler
Ledende Fysioterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospitaler
Oversygeplejerske Inger Thing Dittmann, Rigshospitalet 
Professor Gorm Greisen, Rigshospitalet 
Professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet 
Professor Henrik B. Mortensen, Herlev og Gentofte Hospitaler
Praktiserende speciallæge i pædiatri Seija Pearson, Speciallæge praksis
Praktiserende læge, Marike Møller, Almen praksis, Humlebæk
Ledende Sundhedsplejerske Susanne Dahl, Frederiksberg Kommune
Enhedschef Peter B​erlac, SFR Præhospital og akutmodtagelse
AC fuldmægtig Jonas Schwartz Larsen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør