SFR Klinisk Biokemi 26. november 2013

Udvalg Ikon
Klinisk Biokemi (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 26-11-2013
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Referat fra møde den 26. november 2013 kan læses her .

Vedr. punkt under Evt.: "Arbejdsgruppe for ekstern kvalitetskontrol" kan kommissorium for arbejdsgruppen læses her.

Bilag:

Redaktør