12-12-2014

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 12-12-2014
Tid: 12:30 - 14:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Glostrup Hospital, opgang 1 og 3, afdeling M 32, konferencelokalet (gå gennem M 32).

Referat

Referat

Læs referatet fra mødet 


Dagsorden

 1. Velkomst og præsentation
 2. Sundhedsplatformen, inkl. arbejdet som faglig ekspert, overlæge Lisbeth Schjerling, NOH deltager kl. 12.30 – 13.00
 3. LUP i AMAK, præsentation af resultater, Marie Fuglsang og Line Holm Jensen, Enhed for Evakuering og Brugerinddragelse deltager kl. 13.00 – 13.30
 4. Status fra 1813 (Peter B)
 5. Status på arbejdet med implementering af anbefalinger i ”Rapport om organisering af Akutmodtagelser og Akutklinikker (se EB mail af 23.11.14)
 6. Status temadag, triage (Jens)
 7. Status Præhospital Patientjournal (PPJ) (Claus)
 8. Melding om patient fra ambulance og ALB til AMAK (Marit og Birgitte)
 9. Status på arbejdet med ensartet traume-visitation i RegH (Claus)
 10. Status på SINE (Marit)
 11. Procedure for patientoverdragelse (Marit og Lisbet)
 12. Meddelelser fra DPV (Marit)
 13. Nyt fra FAM i Danske Regioner (Birgitte)
 14. Nyt om HOPP 2020 (Maibritt)
 15. Nyt om akutuddannelsen (Maibritt)
 16. Status på arbejdet med audit i 1813 og behandlerspor (Marit og Jens)
 17. Evt.

Efter mødet vil Lars gerne rundvise interesserede i Akutklinikken.​

Redaktør