13-09-2013

Planlagt møde, kl. 13-15, Rigshospitalet, opgang 52D, stuen, Blå stue
Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 13-09-2013
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Referat


Læs referatet


Dagsorden

 
 1. Velkomst og præsentation (TM)
 2. Meddelelser fra formandskabet (TM )
 3. Enstrenget og Visiteret Akutsystem (EVA) pr. 1.1.14 (TM og CR)
 4. Nyt vedr. uddannelse til akutsygeplejerske (KM)
 5. Behandlingsstart, nyt fra arbejdsgruppen (BN)
 6. Temadag, triage, status (JF)
 7. Nyt fra projektgruppe Præhospital Patient Journal (PPJ) (CFL)
 8. Melding om patient fra ambulance og ALB til Akutmodtagelse/Akutklinik, status (MB)
 9. Status vedr. etablering af SINE på Akutmodtagelse og Akutklinik, inkl. daglige meldinger via SINE (MB)
 10. Meddelelser fra DPV (MB)
 11. Nyt fra FAM temagruppe i DR (BN)
 12. Nyt fra arbejdsgruppe vedr. mors (CR)
 13. Lægevagten pr. 1.1.14, status (MB)
 14. Status på løbende opdatering fra AMK-VCT til AKC om større begivenheder (MB)
 15. Evt.
Redaktør