14-06-2013

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 14-06-2013
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Referat

 Læs referatet fra mødet


Tid

: kl. 11.30 – 13.30

Sted

: Herlev Hospital.
 

Dagsorden:

 
 1. Velkomst og præsentation (TM)
 2. Meddelelser fra formandskabet (TM )
 3. Visiteret adgang til Akutmodtagelser og Akutklinikker (VAAK), status (BN)
 4. Nyt vedr. uddannelse til akutsygeplejerske (KM)
 5. Behandlingsstart, nyt fra arbejdsgruppen (BN)
 6. Temadag, triage, status (JF) – bilag vedlagt
 7. Nyt fra projektgruppe Præhospital Patient Journal (PPJ) (CFL)
 8. Melding om patient fra ambulance og ALB til Akutmodtagelse/Akutklinik, status (MB)
 9. Status vedr. etablering af SINE på Akutmodtagelse og Akutklinik, inkl. daglige meldinger via SINE (MB)
 10. Meddelelser fra DPV (MB)
 11. Nyt fra FAM temagruppe i DR (BN)
 12. Nyt fra arbejdsgruppe vedr. mors (CR)
 13. Lægevagten pr. 1.1.14, status (MB)
 14. Løbende opdatering fra AMK-VCT til AKC om større begivenheder (IB)
 15. Info fra møde for SFR formandskaber (TM)
 16. Opdatering af visitationsguide for 1813, lægerepræsentation ønskes (MB)
 17. Evt.

Bilag

:Skitse til temadag om anvendelse af triagemanualen i Region Hovedstaden

Redaktør