15-03-2013

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 15-03-2013
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Referat

Læs referatet fra mødet den 15. marts 2013
 

Sted:

Bispebjerg Hospital, undervisningscentret, lokale 11.

Tidspunkt:

 Kl. 13.15 - 15.15
Bemærk mødet først starter kl. 13.15

Dagsorden 

 1. Velkomst og præsentation
 2. Visiteret adgang til Akutmodtagelser og Akutklinikker i RegH (VAAK) - IMT deltager, bilag tidligere udsendt
 3. Meddelelser fra formandskabet
 4. Nyt vedr. uddannelse til akutsygeplejerske (Karin Marker)
 5. Behandlingsstart, nyt fra arbejdsgruppen (Birgitte Nybo)
 6. Temadag, triage - status (Jakob Forberg)
 7. Udpegning af 3 repr. til projektgruppe om Præhospital Patient Journal (PPJ) (Torben Mogensen)
 8. Melding om patient fra ambulance og ALB til Akutmodtagelse/Akutklinik (bilag eftersendes) (Freddy Lippert)
 9. Status for etablering af SINE på hospitalerne, inkl. dialog om daglig anvendelse (Freddy Lippert)
 10. Meddelelser fra DPV (Freddy Lippert)
 11. Nyt fra FAM temagruppe i Danske Regioner (Birgitte Nybo)
 12. Nyt fra arbejdsgruppen om mors (Charlotte Rahbek)
 13. Tjekliste Sikker kommunikation ifm. flytning af patienter (Jens Rasmussen) (vedlagt)
 14. AKC-mail, status på systemet (Susanne Wammen)
 15. Lægevagten integreres pr. 1.1.14 (Freddy Lippert)
 16. Evt.
 
Redaktør