16. September 2016

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 16-09-2016
Tid: 13:00 - 15:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

NOH, konferencecenteret, indgang 50B, plan 2

Referat

​Referat

SFR Præhospital og akutmodtagelse, referat 16.9.16.doc

Materiale

 Inspirationskatalog til nudging på akutmodtagelser.pdf

 Notat vedr nultolerance til SFR_16082016.docx

 Notat vedr. Ventet og Velkommen samt nul-tolerance.docx

 Nul-tolerancepolitik_16082016_version 2.docx

 SFR - Nultolerance, indstilling 16.8.16.dotx

 Velkommen til Akutmodtagelsen.docx

 ​VIP-vejledning_Nultolerance_16082016-version2.docx


Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation (Kurt)
  2. Nyt fra Sundhedsplatformen (Lisbeth og Rie)
  3. Forebyggelse af vold og nul-tolerance (se vedlagte indstilling fra den nedsatte arbejdsgruppe J) (Kim)
  4. Smertebehandling af børn i AMAK (kort info fra formanden)
  5. Info om ambulancesituationen i Region SydDanmark (Peter B)
  6. Gensidig info om hvad der specielt arbejdes med i AMAK for tiden (alle)
  7. Ny sekretær i SFR pr. 1.10.16
  8. Evt.​​Redaktør