18. marts 2016

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 18-03-2016
Tid: 0:00 - 0:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

RH, mødelokale i Infektionsmedicinsk Afdeling, opgang 86, 3. sal

Referat

Referat
 Referat af mødet den 18.3.2016


 

Dokumenter​​

 

 

 


​​Dagsorden​

 

Kære SFR

 

Hermed til dagsorden for næste møde i SFR den 18.3.16, kl. 13-15:

 

 1. Velkomst og præsentation
 2. Nyt fra Sundhedsplatformen (Lisbeth og Rie)
 3. Godkendelse af Forretningsorden og indstillingsblanket (vedlagt)
 4. Nyt medlem af Styregruppe for efteruddannelse af speciallæger i akutmedicin (Kurt)
 5. Indbringelse af patient med afvigende adfærd (indstilling vedlagt)
 6. Meddelelser fra DPV (men der er ikke kommet indstilling fra DPVJ)
 7. Nyt fra FAM i Danske Regioner (men der er ikke kommet indstilling fra Birgitte endnu)
 8. Vaccinationer i AMAK (indstilling vedlagt)
 9. Formandsmødet den 7.3.16, noget at melde tilbage om? (formandskabet)
 10. Nyt fast punkt – gensidig info om hvad der specielt arbejdes med i AMAK for tiden (alle)
 11. Evt.


Redaktør