20-06-2014

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 20-06-2014
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Sted

Gentofte Hospital, Akutklinikkens konferencelokale, opgang 2, 3.sal

Dagsorden


 1. Velkommen og præsentation (Torben)
 2. Meddelelser fra formandskabet (Torben og Peter B)
 3. Status fra 1813 (Peter G)
 4. SFR opgaver ifm Sundhedsplatformen (Erik) – bilag følger
 5. Udkast til opdatering af Triage-vejledningen og DEPT 2 (Jens og Jakob) – bilag tidligere udsendt
 6. Bemærkniner til udkast til ”Vejledning om midlertidig lukning for patientindtag …. ” (BBH bilag vedlagt)
 7. Nyt vedr. uddannelse til akutsygeplejerske (Charlotte)
 8. Status vedr. temadag i triage (Erik)
 9. Nyt fra projektgruppe Præhospital PatientJournal (Claus)
 10. Melding om patient fra ambulance og ALB til AM-AK (Marit)
 11. Status på SINE (Marit)
 12. Procedure for patientoverdragelse (Marit)
 13. Meddelelser fra DPV (Marit)
 14. Nyt fra FAM-gruppen i Danske Regioner (Birgitte)
 15. Nyt fra arbejdsgruppe vedr. mors (Charlotte)
 16. Nyt fra Specialeplan 2014 (Jakob)
 17. Sundhedsministeriets rapport om ”Faglig gennemgang af Akutmodtagelserne, juni 2014” (link til rapporten)
 18. Evt.
 19. 19. Rundvisning i Akutklinikken
Referat fra mødet.
Redaktør