26-09-2014

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 26-09-2014
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat

Tidspunkt:

Kl. 13-15

Sted:

Amager Hospital, opgang 14, mødelokale 3

Referat

Læs referatet fra mødetBilag

Traumekald kriterier: Hvidovre Hospital, ActionCard, september 2014

Indstilling SFR vedrørende nedlæggelse af tværregional vejledning


Dagsorden 


 1. Velkomst og præsentation (Peter B)
 2. Status fra 1813 (Peter G)
 3. Status SFR opgaver ifm Sundhedsplatformen (Erik m.fl.)
 4. Forslag fra Uddannelsesrådet om at vejledningen ”Behandlersygeplejerske….” udgår (Charlotte) – se bilag
 5. Status temadag, triage (Jakob og Jens)
 6. Status Præhospital Patientjournal (PPJ) (Claus)
 7. Melding om patient fra ambulance og ALB til AMAK (Marit og Birgitte)
 8. Status på SINE (Marit)
 9. Procedure for patientoverdragelse (Marit og Lisbet)
 10. Meddelelser fra DPV (Marit)
 11. Nyt fra FAM i Danske Regioner (Birgitte)
 12. Nyt om HOPP 2020 (Jakob)
 13. Status på arbejdet med audit i 1813 og behandlerspor (Marit og Jens)
 14. Dialog om evt. behov for en Regional vejledning for Præhospital visitation og traumemodtagelse (Peter B) - se bilag
 15. Evt. – herunder dialog om mødefrekvens i 2015
 
Efter mødet vil Jens gerne rundvise interesserede i Akutklinikken.
Redaktør