Møde 18. december 2015

​Se mødedatoer, dagsordner og beslutninger​.

Udvalg Ikon
Præhospital og Akutmodtagelse (sundhedsfagligt råd)
Tidspunkt Ikon
Dato: 18-12-2015
Tid: 13:00 - 15:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

HEH, Akutmodtagelsen, opgang 51, 3.sal, G2

Referat

Referat

Læs referatet​

PowerPoint: Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Dagsorden

Dagsorden for mødet i SFR den 18.12.15, kl. 13.00 – 15.00 på HEH, Akutmodtagelsen, opgang 51, 3.sal, G2:

 

 1. Velkomst og præsentation (Kurt)
 2. Status om Sundhedsplatformen, herunder tværregionale retningsgivende dokumenter (Lisbeth, Rie, Erik og evt. andre J) vi afsætter max 30 minutter
 3. Nyt triageringssystem? (Kasper Iversen fremlægger) vi afsætter max 30 minutter
 4. LUP Akutmodtagelser/Akutklinik 2015 (Pernille Vang Sørensen fremlægger) – se i øvrigt vedlagteJ - vi afsætter max 30 minutter
 5. Status "Melding om patient fra ambulance og ALB til AMAK", samt patientoverdragelse, inkl. "hospitalstid" (Marit og Lisbet) (bilag eftersendes)
 6. Status på arbejdet med ensartede kriterier for visitation af traumer (herunder dialog om traumekald og akutkald) (Peter)
 7. Meddelelser fra DPV (Marit og Peter)
 8. Nyt fra FAM i Danske Regioner (Birgitte)
 9. Regionens arbejdsgruppe om hjemmebesøg, status (Charlotte og Jens)
 10. Introduktion af nyansatte i AMAK, se tidligere udsendt oplæg fra C-HR udsendt 6.7.15, genudsendt d.d., status (Erik)
 11. Pædiatri, ny tværregional akutjournal og triagering, status (Lisbet)
 12. Behovsanalyse, forskningsbaseret uddannelse indenfor akutområdet, bilag udsendt på mail d.d. (Lisbet)
 13. SINE, status (Marit) – bilag eftersendes
 14. Indbringelse af patienter med afvigende adfærd (Marit) – bilag eftersendes
 15. Evt., herunder godkendelse af tidligere udsendte mødedatoer i 2016 (18.3. – 17.6. – 16.9. – 16.12.)
Redaktør