Adgang til "Hvordan har du det"-data

Vurdering af dataanmodninger er sat i bero fra 1.oktober 2021 til april/maj 2022 grundet travlhed i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende sundhedsprofil 2021.

Normalt opfordres forskere og ph.d.-studerende til at kontakte Sundhedsprofil-teamet på CKFF for nærmere information om anmodningsproces for adgang til og udlevering af data. Der er imidlertid mange opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af Sundhedsprofil 2021, og vurdering af dataanmodninger og dermed dataudleveringer er derfor sat i bero 1. oktober 2021 til april/maj 2022. 

Jf. samarbejdsaftalen på forebyggelsesområdet 
kan kommunerne vederlagsfrit få rådgivning baseret på egne sundhedsprofil-resultater. 

Det omfatter:

  • Præsentation fra CKFF af egne sundhedsprofildata og strategisk rådgivning herudfra, fx vedr. særlige sundhedsudfordringer, der bør tilgodeses i en kommunal forebyggelsespolitik. Heri indgår også mere overordnet rådgivning om, hvordan der kan arbejdes med udfordringerne ud fra den eksisterende viden på forebyggelsesområdet, herunder strukturelle tiltag.
  • Supplerende analyser af egne sundhedsprofildata foretaget af CKFF i et omfang svarende til ca. 1 dags analysearbejde (er omfanget ud over dette, vil det være mod betaling af merudgifter).
  • Rådgivning vedr. resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, som er på sundhedsprofilens hjemmeside og de nationale data, der er samlet i en national database. På databasen kan man lave egne analyser og eksempelvis sammenligne regioner og kommuner fra hele landet med hinanden. 
    Den nationale database findes på Danskernessundhed.dk.
  • Udsat til april/maj 2022: Udlevering af "Hvordan har du det"-data fra egen kommune til egne analyser. Ønsker kommunerne at få adgang til sundhedsprofildata med personhenførbare oplysninger kræver dette en særlig ansøgning til Datatilsynet og en anmodning om videregivelse af data, som kræver dialog med CKFF.
Redaktør