Demografi og sociale forhold

En lang række demografiske og socioøkonomiske forhold har betydning for borgernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd. De forskelle i sundhed, der ses mellem kommuner og bydele, kan blandt andet forklares med forskelle i den demografiske og socioøkonomiske profil kommuner og bydele imellem. 

en gruppe mennesker set bagfra

 Demografi og sociale forhold


Redaktør