Rettelse til faktaark: I faktaark for regionens kommuner er der en fejl i antal og andele for kroniske smerter. I dette retteblad for 'Kroniske smerter 2021' findes de korrekte tal_opdateret 08/08/2022 (pdf åbner i nyt vindue)

Nedenfor ses faktaark for regionens kommuner og bydele og samlet for Region Hovedstaden. Derudover et det muligt at rekvirere faktaark på klynge-niveau, faktaark på klynge-niveau blandt unge, faktaark blandt unge i Københavns Kommune og faktaark blandt unge i Region Hovedstaden. ​Disse kan rekvireres ved at skrive til Sundhedsprofil@regionh.dk. ​ 


Ønsker du slides fra dagens oplæg kan disse rekvireres ved at skrive til sundhedsprofil@regionh.dk​


  • Resultater fra sundhedsprofilen – fysisk og mental sundhed samt komorbiditet blandt borgere med kronisk sygdom

Marie Stjerne Grønkjær, forsker i sundhedsprofilteamet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse 


  • Resultater fra sundhedsprofilen –  sundhedsadfærd, risikofaktorer og forebyggelse blandt borgere med kronisk sygdom​

Marie Holm Eliasen, forsker i sundhedprofilteamet og Cecilie Goltermann Toxværd, videnskabelig medarbejder i sundhedsprofilteamet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse


  • Livet med kronisk sygdom og hospitalsafdelingens rolle

Kirstine Skov Benthien, seniorforsker og lektor, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Hvidovre Hospital; Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse; Videnscenter for rehabilitering og palliation, Syddansk Universitet  ​


  • Hjerterehabilitering til alle (HeRTA projektet) – sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer 

Hanne Birke, postdoc og projektleder, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ​


  • Fysisk aktivitet blandt personer med kronisk sygdom – potentiale for sundhedsfremme og forebyggelse

Mette Aadahl, professor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Københavns Universitet ​


  • Hvori ligger de store muligheder for fremtidens lungerehabilitering?

Henrik Hansen, postdoc, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Amager og Hvidovre Hospital