Resultater fra Sundhedsprofil 2017

Data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" og nationale registre danner tilsammen baggrund for en lang række resultater. Her finder du de seneste resultater fra Region Hovedstadens sundhedsprofil.