Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid og et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.