"Hvordan har du det? 2021" dataindsamling er afsluttet

Den 5. februar 2021 sendte vi spørgeskemaer ud til over 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden om trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen sluttede d. 12. maj 2021. Resultaterne kommer til at udgøre Sundhedsprofil 2021, der bliver den femte sundhedsprofil for Region Hovedstaden. 

COVID-19-situationen er med til at gøre din besvarelse ekstra værdifuld

Information om din trivsel, sundhed og sygdom er specielt unik nu, fordi den kan give os viden om, hvordan Region Hovedstadens borgere har det i en verdensomspændende pandemi. 

- Hvordan har du det? er et af vores vigtigste værktøjer til at få viden om danskernes sundhed, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt hjælper os ved at svare. Undersøgelsen giver os et nuanceret billede af, hvordan vi bedst kan hjælpe danskernes sundhed, netop fordi så mange mennesker fra alle grupper i samfundet fortæller, hvordan de har det. I lyset af corona-pandemien er det særligt vigtigt, at vi får et aktuelt overblik over vores sundhed i de enkelte kommuner og regioner, så forebyggelse og behandling af sygdom kan blive endnu bedre, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Vigtigt at få så mange besvarelser som muligt

For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Undersøgelsen løber til og med 12. maj 2021, og svarer man inden da, deltager man i lodtrækningen om præmier. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i starten af 2022.  

Fakta:

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Nationalt modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema i e-Boks eller med brev. 

  • Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. 

  • De fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.


Redaktør