Svarbarometer

Her på siden vises svarbarometer for "Hvordan har du det? 2021" i Region Hovedstaden. Opgørelserne er baseret på besvarelser modtaget til og med d. 12/5-2021. Den endelige svarprocent i undersøgelsen er 54,9% 

Den samlede svarprocent i undersøgelsen er 54,9%.Svarprocenten er generelt højere for kvinder end for mænd. Svarprocenten er lavest blandt de yngste aldersgrupper (16-44 årige) og stiger med stigende alder, dog er svarprocenten lavere blandt personer på 80 år og derover end blandt de 55-79 årige.Svarprocent fordelt på køn og alder viser samme tendens som på tabellen ovenfor, hvor der overordnet ses en højere svarprocent blandt kvinder end blandt mænd og at svarprocenten stiger med stigende alder. I aldergruppen 65-79 år er svarprocenten den samme mellem kønnene og i aldersgruppen 80+ ligger mænd højere i svarprocent end kvinder.Svarprocenten varierer mellem kommuner og bydele i København. Svarprocenten er højest i Allerød Kommune (63,5%) og lavest i Ishøj (44,8%). Svarprocenten i kommunerne fordelt på køn viser en højere svarprocent blandt kvinder (59,0%) end mænd (50,5%). Blandt mænd ses den højeste svarprocent i Hørsholm (59,6%), hvor den laveste ses i Ishøj (40,6%). Blandt kvinder ses den højeste svarprocent i Allerød (68,6%), hvor den laveste ses i Ishøj (48,9%).


Se svarprocenten i kommunerne fordelt på de forskellige aldersgrupper (pdf åbner i nyt vindue).

Der er udsendt spørgeskemaer til 2.450 borgere i hver kommune og i hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. Dog er der udsendt til 4.500 borgere i Frederiksberg Kommune og til 4.900 borgere i hver af kommunerne Gentofte, Høje-Taastrup og Rødovre.

Læs mere om Sundhedsprofil 2021 her.

Redaktør