Oversigt over minimumsstandarder

​​I forløbsprogrammet for KOL anbefales følgende prioritering af de sundhedsfaglige indsatser: ​

Minimumstandard og tilvalg af indsatser

A er den fastlagte minimumsstandard for sundhedsfaglige indsatser til patienter med KOL, mens B er indsatser, som parterne kan vælge at tilbyde patienter (jf. nedenstående skema om minimumsstandarder for KOL). I figur 7 ses en oversigt over placeringen af de enkelte indsatser med udgangspunkt i stratificeringsniveauet.

[Figur 6]

​​
Det forudsættes, at de sundhedsfaglige indsatser følger anbefalingerne i forløbsprogrammet samt at tilbuddene tilrettelægges i henhold til bedste viden og evidens inden for de enkelte indsatsområder.

Monitorering og opfølgning

Derudover forpligter de deltagende parter sig til at monitorere de standarder og indikatorer for indsatsens kvalitet, som er fastlagt i forløbsprogrammet, samt til at varetage den tilhørende opfølgning.

[Figur 7]

Redaktør