Patienter omfattet af forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet omfatter personer med diagnosen KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som er defineret på baggrund af en lungefunktionsundersøgelse – spirometri, i henhold til danske og internationale guidelines​.

Luftvejsobstruktion på ratio EV1/FVC<0,7

Det vil sige at forløbsprogrammet omfatter KOL-patienter med en luftvejsobstruktion på ratio EV1/FVC < 0,7 påvist ved spirometri efter bronkodilatation. (omformuleret)

Diagnosekoder​

Det er patienter, som i almen praksis registreres med diagnosekoden R95 i henhold til “Udvidet dansk ICPC-kodesystem” (3), og i hospitalsvæsenet registreres med diagnosekoden J44.X i henhold til ICD-10 diagnosekoder (4). 

Reference
(3) Udvidet dansk ICPC: International Classification of Primary Care (kan konverteres til ICD10 kode) Læs mere på: www.dak-e.dk​  
(4) ICD10: International Classification of Disease 10. udgave​
Redaktør