Psykosocial støtte

​Mange patienter med KOL har brug for støtte til egenomsorg, 

Vurdering af patienten og dennes behov

Der bør foretages en individuel vurdering af patientens psykosociale situation herunder afdækning af mulig depression.​ Endvidere skal der tages stilling til specielle behov og hjælp med relevante tilbud. 

Netværk kan understøtte egenomsorg

For patienten med KOL er det vigtigt at have et netværk, der kan være med til at forhindre social isolation samt være med til at støtte og vejlede til øget egenomsorg. Netværket kan bestå af den nære familie og venner, men mange har dertil brug for et netværk af ligestillede – nemlig andre patienter med KOL. Etableringen af sådanne patientnetværk kan eksempelvis organiseres i regi af patientforeningerne. 

Der bør endvidere være tilbud til de pårørende i form af undervisningstilbud og netværksmøder.

Redaktør