Patientpleje og cytostatika

​Sikker pleje af patienter i eget hjem, som enten er eller har været i behandling med cytostatika, kræver, at du, som sundhedsprofessionel, skal tage visse arbejdsmiljømæssige forholdsregler.

Cytostatika og personalemæssige risici

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du blandt andet læse om, hvad cytostatika er, og at visse biologiske lægemidler er undtaget, da de ikke har samme personalemæssige risici.

Du kan også finde oplysninger om:

  • Hvilke forholdsregler du skal tage i forbindelse med patientpleje.
  • Forholdsregler ved rengøring.
  • Medicingivning til patienter i private hjem.
  • Håndtering af cytostatikaforurenet affald og vasketøj.
  • Førstehjælp.
  • Særlige regler for gravide.

Gå direkte til Arbejdstilsynet hjemmeside om arbejde med cytostatika

 

Flere forholdsregler ved patientpleje

Når du plejer patienter og har omgang med patientens urin, afføring, opkast, sved og sekret, skal du tage forholdsregler ved at bruge beskyttelse i 5 dage efter patienten er ophørt med cytostatikabehandling.

Efter toiletbesøg, er det vigtigt at toiletbrættet slås ned, inden der skylles ud, da der ved udskylning dannes små partikler/aerosoler.

Redaktør