Den ældre medicinske patient

Region Hovedstadens indsats over for den ældre patient bygger på visioner om at have fokus på den enkeltes situation og forudsætninger samt skabe et trygt og sammenhængende forløb.

​​​​​

​Vision

Der kan være forskel på ældres behov, og hvornår de oplever at have brug for hjælp og behandling. Borgeren skal derfor opleve, at behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes situation og forudsætninger.

Borgeren skal føle sig tryg i sin kontakt med sundhedsvæsenet.

​Borgeren skal opleve, at der er sammenhæng og kontinuitet i hele behandlingsforløbet. Dette indebærer blandt andet, at viden om det konkrete behandlingsforløb ved samtykke er udvekslet på tværs af faggrupper og sektorgrænser, således at der handles på det samme oplyste grundlag.

​Region Hovedstaden arbejder i øjeblikket på at implementere de regionale indsatser i den nyeste plan for den ældre medicinske patient blandt andet etablering af palliative teams til patienter med anden sygdom end kræft og udgående geriatriske teams.

Plan for den ældre medicinske patient

Regionsrådet vedtog Plan for den ældre medicinske patient i marts 2009. Regionsrådet udbyggede indsatsen med vedtagelsen af Ældreplan 2011 i april 2011. Efterfølgende er der kommet nationale planer for den ældre medicinske patienter. Den første plan dækkede perioden 2012-2015, mens den anden og nyeste dækker 2016-2019.

Planerne har indeholder en række indsatser, hvoraf nogen er afsluttede projekter, og andre er blevet en del af driften. Neden for er samlet en række relevante regionale publikationer omhandlende indsatserne.

Regionale publikationer

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre. Herlev og Gentofte Hospitaler.

Rapport over projekt til sikring af faldforebyggende indsats

Bilag1 Screeningsseddel

Bilag2 Screeningsguide i hjemmeplejen

Bilag3 Aftaleark i hjemmeplejen

Bilag4a Fordeling i dataindsamlingens variable

Bilag4b Fordelingen i variable vedr. interventioner og opfølgning


Faldscreening af ældre skadestuepatienter. Pilottest. Nordsjællands Hospital.

Faldscreening pilotfaserapport 2013 Hillerød

​​​
Redaktør