Den ældre medicinske patient

Region Hovedstadens indsats i forhold til den ældre medicinske patient tager udgangspunkt i den seneste nationale handlingsplan på området

​​​​​

Visionen er, at de ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på den enkeltes ønsker og behov, og som tilbyder en behandling og pleje af høj kvalitet og tilpasset den enkeltes særlige situation. Der er fokus på at sikre, at de ældre og deres pårørende oplever et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af fx praktiserende læge, hjemmesygepleje og hospital. Det er særlig vigtigt for de svagere og mere sårbare ældre patienter – de såkaldte ældre medicinske patienter.

Region Hovedstaden arbejder aktuelt med implementering af de regionale indsatser i den seneste nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016-2019).

Vi arbejder blandt andet med at etablere flere udgående sygehusfunktioner, som er et af indsatsområderne i den nationale handlingsplan. I Region Hovedstaden har politikerne prioriteret at styrke udgående palliative teams målrettet patienter med anden sygdom end kræft og udgående geriatriske funktioner.

Herunder kan du læse mere om en række regionale indsatser og projekter i forhold til den ældre medicinske patient.

Her kan du læse evalueringen af følge hjem og ringe hjem ordningerne i Region Hovedstaden.

Her kan du læse evalueringen af opfølgende hjemmebesøg i Region Hovedstaden.

Her kan du læse mere om projektet Tværsektoriel Stuegang.
Her kan du læse om projektet Sikker Sammenhæng.

Redaktør