Information til kommunerne om COVID-19

Her finder du den information, som regionen har sendt ud til kommunerne i forbindelse med udbruddet af Coronavirus. 

Informationsbreve om COVID-19

Brev 1 - Information om det sundhedsfaglige beredskab i forbindelse med udbrud af Coronavirus (12-03-2020)

Brev 2 - Status for situationen med Corona-virus (13-03-2020)

Bilag til brev 2 -Visitationsretningslinjer for henvisning af patienter med mistanke om COVID-19 

Brev 3 - Information om procedure ved ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje (20-03-2020)

Brev 4 - COVID-19 beredskab ift. socialt udsatte borgere herunder hjemløse
(24-03-2020)

Brev 5 - Kommunikation om samarbejdet omkring nybagte familier og patienter testet for COVID-19 (25-03-2020)

Brev 6 - Præcisering af proceduren for test for COVID-19 ved udbrudshåndtering på institutioner (30-03-2020)

Brev 7 - Præcisering af test for Covid-19 af sygemeldte medarbejdere i kritiske funktioner og opfølgning på test ved udbrudshåndtering på institutioner (05-04-2020)

Brev 8 - Information om etablering af isolationspladser (karantænepladser) ifm. COVID-19 (08-04-2020)

Bilag til brev 8 - Undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i forbindelse med COVID-19 (08-04-2020)

Brev 9 - Nye retningslinjer, Test for COVID-19 (22-04-2020)

Aftaler

Aftale om behandlingsansvar ved udskrivelse af patienter til kommunale COVID-19 pladser (01-05-2020)

Rammeaftale om kommunal podning for COVID-19 (05-11-2020)

Arbejdsgang ved kommunal podning for COVID (16-11-2020)

Bilag 2 til arbejdsgang ved kommunal podning for COVID (03-07-2020)

Procedure for test

Procedure for test af medarbejdere med milde symptomer (04-05-2020)

Beskrivelse af regional retningslinje for gentest ifm. udskrivning til kommunalt tilbud (29-06-2020)

Oversigter om COVID-19 mm.

Beskrivelse af procedure ved mistanke om COVID-19 på plejecentre, ældreboliger, kommunale bosteder mv. (07-04-2020)

Skematisk oversigt over test af målgrupper (07-04-2020)

Information om brug af værnemidler 

Hvilke værnemidler hvornår

isolation dråbesmitte

isolationsform og værnemidler aftagning

Værnemidler i kommunerne - Se retningslinjerne fra Statens Serum Institut

Antal indlæggelser fordelt på kommuner

Se oversigt over antal indlæggelser fordelt på kommuner

Redaktør