Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H)

KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med konsulentordningen er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.

Mission
KAP-H er PLO-H's og Region Hovedstadens fælles konsulentordning, der ud fra fælles mål arbejder for udvikling af almen praksis som en vigtig del at det samlede sundhedsvæsen.

KAP-H er en synlig og proaktiv organisation, der fremmer kvalitet, sammenhængende patientforløb, patientsikkerhed, patientoplevet kvalitet og efteruddannelse i almen praksis.

Vision
KAP-H's vision er at understøtte at almen praksis, i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, yder den bedste faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden.

Formål

  • at højne den faglige kvalitet i alle almen praksis
  • at understøtte sammenhængende patientforløb
  • at understøtte intern og ekstern kommunikation i forhold til almen praksis
  • at facilitere effektive og enkle arbejdsgange i almen praksis
  • at medvirke til at implementere faglige nationale og regionale aftaler, vejledninger mv.
  • at være en proaktiv organisation, der opfanger tendenser og prioriterer indsatser i kvalitets- og efteruddannelsesindsatsen
  • at være en synlig og troværdig organisation 

Her kan du læse årsberetning for 2016 (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Else Hjortsø, Region Hovedstaden
Inger Højvig, PLO-Hovedstaden
Marianne Puge, PLO-H-Hovedstaden
Jesper Lihn, Enhedschef for Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Region Hovedstaden 

Der afholdes styregruppemøde 4-5 gange årligt.

Sekretariat
KAP-H's sekretariat betjener styregruppen for KAP-H, Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU).

KAP-H's sekretariat  varetager den daglige drift og kontakt til projektledere og konsulenter. Her kan du finde kontaktooplysninger til KAP-H’s sekretariat,

Fokusområder
Der er seks fokusområder: medicin, it og data, tværsektorielt samarbejde, organisering, patientsikkerhed og DGE (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse).

På KAP-H hjemmeside kan du læse mere om KAP-H og fokusområderne www.kap-h.dk

Redaktør