Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H)

KAP-H står for Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden, og er en samlet organisation for alle konsulentordninger for almen praksis.

KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med konsulentordningen er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.

Læs KAP-H's Årsberetning 2017Se KAP-H's årsberetning 2019

Strategi 2024 KAP-H.pdf


Læs KAP-H's Årsberetning 2017Læs om KAP-H's strategi 2020Konsulentkorpset

Konsulentkorpset i KAP-H består af 70 praktiserende læger, der understøtter udvikling og efteruddannelse blandt regionens praktiserende læger og deres personale. Der er konsulenter inden for efteruddannelse (DGE), medicin, organisering og ledelse, patientsikkerhed, it og data samt tværsektorielt samarbejde.

Klik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-HKlik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-H

Styregruppe

Søren Brix, formand, PLO-Hovedstaden
Nadja Ausker, formand, Region Hovedstaden
Peder Reistad, PLO-Hovedstaden
Vakant stilling, Region Hovedstaden
Astrid Hjortø (observatør), PLO-Hovedstaden
Herudover deltager sekretariatet i styregruppemøderne.

Der afholdes styregruppemøde 4-5 gange årligt.


Sekretariat

KAP-H's sekretariat er bindeleddet mellem styregruppen og de mange lægefaglige konsulenter og koordinerer på tværs. Sekretariatet administrerer den gruppebaserede efteruddannelse Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE), og betjener Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) og KAP-H's styregruppe. Sekretariatet varetager ligeledes den daglige drift og kontakt til projektledere, teamansvarlige og konsulenter.Du kan læse mere om KAP-H på kap-h.dk eller ved at følge os på  Facebook eller LinkedIn

Redaktør