Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H)

KAP-H står for Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden, og er en samlet organisation for alle konsulentordninger for almen praksis.

KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med konsulentordningen er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.

Læs KAP-H's Årsberetning 2017Se KAP-H's årsberetning 2019

Læs om KAP-H's strategi 2020

Læs KAP-H's Årsberetning 2017Læs om KAP-H's strategi 2020Konsulentkorpset

Klik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-HKlik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-H

Koordinatorteam
Koordinatorteamet består af en administrativ og to faglige koordinatorer, der i fællesskab har ansvaret for udvikling og drift af KAP-H. Her finder du kontaktoplysninger på KAP-H's koordinatorteam.

Sekretariat
KAP-H's sekretariat betjener styregruppen for KAP-H, Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU).

KAP-H's sekretariat KAP-H's sekretariat varetager den daglige drift og kontakt til projektledere, teamansvarlige og konsulenter.

Styregruppe

Søren Brix, formand, PLO-Hovedstaden
Nadja Ausker, formand, Region Hovedstaden
Jesper Lihn, Region Hovedstaden
Peder Reistad, PLO-Hovedstaden
Astrid Hjortø, observatør
Stig Sonne-Larsen
Michel Kjeldsen
Anette Sonne Nielsen, Region Hovedstaden
Marie Krogshøj Larsen, Region Hovedstaden
Jeff Kirk Svane, Region Hovedstaden
Katharina Zander, Region Hovedstaden

Der afholdes styregruppemøde 4-5 gange årligt.


Læs mere om KAP-H på kap-h.dk eller følg os på Facebook.

Redaktør