Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H)

KAP-H står for Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden, og er en samlet organisation for alle konsulentordninger for almen praksis.

KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med konsulentordningen er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.

Læs KAP-H's Årsberetning 2017Læs KAP-H's Årsberetning 2017

Læs om KAP-H's strategi 2020

Læs KAP-H's Årsberetning 2017Læs om KAP-H's strategi 2020Konsulentkorpset

Klik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-HKlik her for at få en oversigt over konsulenterne i KAP-H

Koordinatorteam
Koordinatorteamet består af en administrativ og to faglige koordinatorer, der i fællesskab har ansvaret for udvikling og drift af KAP-H. Her finder du kontaktoplysninger på KAP-H's koordinatorteam.

Sekretariat
KAP-H's sekretariat betjener styregruppen for KAP-H, Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU).

KAP-H's sekretariat KAP-H's sekretariat varetager den daglige drift og kontakt til projektledere, teamansvarlige og konsulenter.

Styregruppe
Else Hjortsø, Region Hovedstaden
Jesper Lihn, Region Hovedstaden
Marianne Puge, PLO-H-Hovedstaden
Søren Brix Christensen, PLO-Hovedstaden
Thomas Birk Kristiansen (observatør), PLO-Hovedstaden 
Der afholdes styregruppemøde 4-5 gange årligt.

 

Læs mere om KAP-H på kap-h.dk eller følg os på Facebook.

Redaktør