Konference Medicinske Patienter

Her kan du se alle oplæggene fra konferencen Medicinske Patienter, 19. marts 2012. Alle oplæggene er i PDF-format og åbner op i et nyt vindue.

​​​

Følge-hjem teamet på Herlev Hospital

(04:42)​​


Forebyggelse af faldulykker hos ældre​​​​
​(03:33​)

Program fra konferencen Medicinske Patienter (pdf - åbner i nyt vindue​)

Følge-hjem Teamet - brobygger i det tværsektorielle samarbejde - Merete Quvang

Faldforebyggelse - Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i akutklinikken - Marianne Kirchoff

Forløbskoordination - identifikation af den svage ældre patient - Tine Jerris

Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i planlægningsområde Nord - Karen Nielsen og Lisbeth Pedersen

Parallelsession C: Medicinhåndtering

Medicinkoordinationsprojekt - en styrket indsats - Anja Thomsen

Farmaceuter i Akutafdelingen ved Hillerød Hospital - Dorthe Vilstrup Tomsen

Afprøvning af 4 modeller for medicingennemgang for beboere på plejehjem - Liv Askaa

Den medicinansvarlige sygeplejerske - Hanne Lund Pedersen

Ratio​nel Medicinanvendelse- og Medicinfunktionens indsatser herfor- Lone Due​​​ ​​
​​​​

​​​

Redaktør