​​​​​

Udvidet behandlingsansvar 72 timer

​Her kan du læse mere om aftalen for udvidet behandlingsansvar 72 timer.

​Aftale om udvidet behandlingsansvar 72 timer


Aftalen er indgået 5. november 2021 i Sundhedskoordinationsudvalget og indebærer, at den udskrivende hospitalsafdeling påtager sig at håndtere de henvendelser, som sundhedsprofessionelle i kommune, almen praksis og Akuttelefonen 1813 måt​te have efter udskrivelse, fx om behandling eller medicin.

Aftalen er opdateret til version 2.0 december 2022.

Aftalen dækker færdigbehandlede patienter med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til

  • Midlertidig kommunal døgnplads
  • Plejecenter
  • Kommunal sygepleje i eget hjem
  • Kommunal sygepleje på kommunalt bosted.​

Redaktør