Tværsektorielt samarbejde

Her kan du læse Sundhedsaftalen, sociale rammeaftaler og anden information til samarbejdspartnere og fagprofessionelle i og uden for regionen.