Sundhedshuse

Sundhedshuse findes i forskellige typer og der er ikke en entydig definition af, hvad et sundhedshus skal indeholde. Nedenfor fremgår de sundhedshuse i Region Hovedstaden, hvor der allerede er eller planlægges at indgå regionale hospitalsfunktioner.

Fælles sundhedshus i Helsingør

Regionen har et sundhedshus med akutklinik i Helsingør. Regionsrådet har godkendt, at regionen og Helsingør Kommune arbejder videre med at udvikle og etablere et nyt fælles sundhedshus ved Prøvestenscenteret i Helsingør. Sundhedshuset forventes at være klar i 2021.

Sundhedshus i Frederikssund

Regionsrådet har besluttet, at der skal være et sundhedshus i Frederikssund, når Nyt Hospital Nordsjælland åbner og Frederikssund Hospital lukker i 2021. Region Hovedstaden deltager sammen bl.a. sammen med Frederikssund Kommune i en tværsektoriel styregruppe med henblik på at udvikle et fælles sundhedshus.

Huset for psykisk sundhed

Region Hovedstaden og Københavns Kommune har etableret et hus for psykisk sundhed på Nørrebro i København. Huset skal bygge bro mellem de kommunale og regionale indsatser for borgere med psykisk sygdom.

Regionsdækkende vision

Sundhedskoordinationsudvalget har den 27. maj 2016 vedtaget en ”Regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshus”. Visionen skal indgå som grundlag for dialog mellem region og kommuner om mulighederne for at etablere fælles sundhedshuse i hovedstadsregionen. I visionen er der tre værdier, som skal indgå ved etablering af fælles sundhedshuse.

  • Mennesket i centrum
  • Lighed i sundhed
  • Tilgængelighed

Visionen indeholder et inspirationskatalog med eksempler på sundhedshuse fra

Læs mere om visionen i sin helhed.

Redaktør