Kommunikation mellem praktiserende speciallæge og jobcenter

Mange borgere med ryglidelser er sygemeldte eller ledige og har i den forbindelse kontakt med kommunens jobcenter. For at sikre sammenhæng for borgeren er det vigtigt, at praktiserende speciallæge og jobcentret samarbejder.

Retningslinjerne for kommunikation følger overenskomster og øvrige aftaler om samarbejde i sundhedsvæsnet.

Det kommunale jobcenters rolle og ansvar:

 • Kommunen skal sikre, at der er præcise og opdaterede kontaktoplysninger på afsender af al kommunikation med oplysning om navn, telefonnummer og e-mail på den ansvarlige fagperson, der kan kontaktes vedrørende borgerens forløb.

I kommunikationen på tværs af faggrænser er det centralt at forstå de logikker, der styrer andre sektorer. Et velfungerende forløb kræver, at alle aktører er indstillet på at samarbejde og forstå hinanden.

Når jobcentret kommunikerer med sundhedsvæsnet, skal de være opmærksomme på:

 • Hvilke muligheder, der er for mennesker med ryglidelser hos almen praksis, speciallæger, hospital og kommune?
 • Den sundhedsfaglige indsats kan ikke dikteres af behov i jobcenteret

Anvisninger for kommunikation

 • Vær tydelig omkring hvornår i forløbet, der er behov for information. 
 • Vær tydelige omkring, hvilken information I forventer fra sundhedsvæsnet for at vurdere borgerens arbejdssituation

Når sundhedsvæsnet kommunikerer med jobcentret, skal de have fokus på:

 • Hvilken funktion skal varetages i patientens nuværende job?
 • Hvad er en realistisk arbejdsfunktion for borgeren efter endt behandling?
 • Skal der tages skånehensyn i eksisterende job?
 • Betyder tilstanden, at evt. anden beskæftigelse skal overvejes?
 • Betyder tilstanden, at tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke er realistisk – heller ikke i anden funktion eller andet job?

Anvisninger for kommunikation

 • Hav fokus på job fra starten af sygdomsforløbet i kommunikationen med patienten
 • Giv tydelig lægefaglig vurdering af funktionsniveau og skånehensyn

Tilbage til roller og opgaver for praktiserende speciallæge og jobcenterRedaktør