Praktiserende kiropraktors opgaver i forbindelse med rygforløbsprogrammet

En kiropraktor kan selvstændigt udrede og behandle borgere med ryglidelser. Borgere kan gå direkte til kiropraktor uden henvisning. Kiropraktor bør informere egen læge, når de opstarter en udredning og behandling.

Den praktiserende kiropraktor udreder borgere med ryglidelser igennem egne undersøgelser. Kiropraktoren kan henvise til scanninger, hvis der er behov for det. Kiropraktoren behandler borgere, hvor det forventes, at kiropraktisk behandling kan mindske/fjerne smerter eller forebygge yderligere forværring. Hvis behandlingen ikke har den ventede effekt, eller hvis kiropraktoren ser tegn på alvorlig patologi, skal borgeren henvises tilbage til egen læge for yderligere udredning.

Udredning og behandlingen tilbydes i henhold til gældende overenskomst og aftaler mellem region Hovedstaden og kiropraktorerne. 
Borgere med ryglidelser er en del af rygforløbsprogrammet uanset, om de starter forløb med henvisning fra egen læge eller ej. 

Kommunikation

Det er vigtigt, at egen læge informeres om opstart, plan for behandling og afslutning af forløbet, når det er relevant, uanset om egen læge har henvist borgeren eller ej.

Behandling tager udgangspunkt i borgeren

Udgangspunktet for forløbet er den enkelte borgers behov og ressourcer. Borgeren skal som udgangspunkt vide: 

  • Hvilke undersøgelser kan være relevante for dig?
  • Hvilken behandling kan du få?
  • Hvilket forløb kan du forvente?
  • Hvad kan du selv gøre?
  • Hvor lang tid kommer det til at tage?

Borger og kiropraktor tager i fællesskab beslutning om, hvordan forløbet skal tilrettelægges. 

Ved ryglidelser er der tre centrale kernebudskaber til borgeren:

  • Det hjælper, hvis du bevæger dig
  • Smerterne påvirker dit liv lige nu, men du kan selv gøre noget
  • For de fleste forsvinder smerterne igen 

Husk at dele relevant information med øvrige aktører

Roller og opgaver for øvrige aktører


Redaktør