Revidering af forløbsprogrammet

​Forløbsprogram for ryglidelser vil blive revideret løbende og efter behov for at sikre, at programmet og den eksterne viden, der henvises til, er opdateret.

Revidering af programmet kan fx omfatte henvisning til ændrede kliniske retningslinjer eller overenskomster på området. Revidering kan også omfatte justeringer af programmet på baggrund af erfaringer og tilbagemeldinger fra aktører på området.

Revidering af forløbsprogrammet foretages i Center for Sundhed, Region Hovedstaden, med involvering af aktører fra hospitaler, kommuner og praksissektoren.

Redaktør