Forløbsprogram for ryglidelser

Igennem et rygforløb kan borgere have kontakt med mange forskellige aktører. Formålet med Forløbsprogram for ryglidelser er at koordinere samarbejdet mellem aktørerne, så borgere oplever et sammenhængende forløb. 

Hver aktør har en række opgaver i forbindelse med udredning og behandling af rygproblematikken og i forhold til kommunikation og samarbejde med andre professionelle.

Egen læge fungerer som tovholder og skal modtage information fra øvrige aktører om opstart af forløb, plan for udredning og behandling samt afslutning af forløb. Det er egen læge, der har ansvar på at følge op på patienten efter afslutningen hos øvrige aktører.

En borger med ondt i ryggen kan starte i forløbsprogrammet på forskellige måder. Nogle borgere kontakter egen læge, mens andre opsøger en fysioterapeut eller en kiropraktor for at få behandling.

Uanset hvor borgeren først henvender sig, har den sundhedsprofessionelle ansvar for at vurdere, om borgeren er omfattet af forløbsprogrammet, og om en henvisning til andre sundhedsprofessionelle er relevant.


Redaktør