Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

​I Region Hovedstaden er der udarbejdet en implementeringsplan for det nationale forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (Sundhedsstyrelsen 2012).

Flere borgere, der får diagnosen kræft, bliver helbredt eller lever længere med deres sygdom. Der er derfor behov for en struktureret indsats, som sikrer at patienterne får de bedste muligheder for at vedligeholde deres funktionsevne og lindre symptomer ved sygdommen.

Formålet med forløbsprogrammet er at beskrive den faglige indsats ved rehabilitering og palliation, herunder at konkretisere opgavefordelingen og organiseringen i de tre sektorer. Forløbsprogrammet skal endvidere bidrage til at sikre ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede indsats for den enkelte patient og dennes pårørende.

Implementeringsplanen er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe.

Implementeringsplanen konkretiserer, hvordan hospitaler, kommuner og praktiserende læger i Region Hovedstaden skal  implementere forløbsprogrammets forskellige elementer, og der forslås samtidig konkrete implementeringsaktiviteter.

Se implementeringsplanen for det nationale forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Behovsvurdering

Der er stor forskel på patienter med kræfts situation og behov. En del af implementeringsplanen er en behovsvurdering. Behovsvurderingen skal med udgangspunk​t i samtale med patienten være med til at afdække, hvad der er de rette rehabiliterende og/eller palliative tilbud.

Der er derfor udviklet et forberedelsesskema, som patienten kan bruge som forberedelse til samtale med sundhedsprofessionelle om rehabilitering og palliation. Dermed skabes der det bedste grundlag for at patienten sammen med den sundhedsprofessionelle kan vurdere, hvad patienten har behov for at rehabiliterende og/eller palliative indsatser.

Der er sat en QR kode ind i skemaet med link til patientfilmen om forberedelsesskemaet, for at sikre let adgang til information om formålet med skemaet.

Film om emnet

Der er også lavet to film om behovsvurdering. Den ene er målrettet undervisning af personale og fagfolk og den anden er målrettet patienter og pårørende.

Links til film:

Film til patienter og pårørende om forberedelsesskemaet

Film til pers​onale og​ fagfolk om anvendelse af forberedelsesskemaet

Redaktør