Forløbsprogram for lænde-ryg

Forløbsprogrammet for lænderyglidelser er udviklet, fordi en tidlig og koordineret indsats over for borgere med nyopståede lænderyglidelser, kan medvirke til at undgå, at borgeren får et unødigt langt kronisk forløb med smerter i ryggen

Fo​rmål​​


Formålet med forløbsprogrammet er at:
  • hindre at patienterne udvikler varige rygproblemer, og at nedsætte patientgruppens behov for hyppig kontakt til sundhedsvæsenet
  • sikre at der udover den lægelige udredning og behandling i hele forløbet er særligt fokus på rehabiliteringen 
  • sikre at der er særlig opmærksomhed omkring den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats som en del af rehabiliteringen i de tilfælde, hvor det er relevant.

Målgrup​​pe​

Forløbsprogrammet omfatter patienter fra og med 18 år med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben, som henvender sig til praktiserende læge, praktiserende speciallæge i reumatologi eller praktiserende kiropraktor. Ved nyopståede lændesmerter forstås, at patienten ikke tidligere har været udredt og behandlet under aktuelle sygdomsbillede. Herudover omfatter forløbsprogrammet også patienter fra og med 18 år med tiltagende gangrelaterede bensmerter og aftagende gangdistance, hvor man mistænker spinalstenose. Forløbsprogrammet omfatter ikke patienter med smerter i nakken eller brystryggen.

Forløbsprogram​​​​met henvender sig til ​​​​

Målgruppen for forløbsprogrammet for lænderyglidelser er de fagpersoner, som møder patienterne. Det vil sige fagpersoner i almen praksis, speciallægepraksis, i kiropraktor- og fysioterapiklinikker, på hospitaler og i kommuner. Andre personer, som ønsker indsigt i behandling, kontrol og rehabilitering af patienter med lænderyglidelser, kan ligeledes med fordel læse programmet.

​Evaluering implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser 

Der er i Region Hovedstaden gennemført en evaluering om implementering af forløbsprogrammet for lænderyglidelser, som er udarbejdet af KORA (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning). Evalueringen vil bl.a. indgå som grundlag for den kommende revision af forløbsprogrammet for lænderyglidelser.

Evalueringen viser, at fagpersoner på hospitaler og i kommuner oplever, at forløbsprogrammet har positiv betydning for arbejdet med at rehabilitere patienter med lænderyglidelser. Forløbsprogrammet er dog i mindre omfang implementeret hos de praktiserende læger, kiropraktorer og fysioterapeuter. Deltagerne i evalueringen peger på, at der er brug for at understøtte implementering af forløbsprogrammet i praksissektoren, bl.a. så det bedre tilpasses de praktiserende lægers arbejde i hverdagen. Der er desuden uklarhed blandt fagpersonerne om, hvilke patienter som er omfattet forløbsprogrammets målgruppe. KORA kommer med en række anbefalinger til forbedringer i rapporten.

I maj 2017 kommer en supplerende evaluering for forløbsprogrammet for lænderyglidelser, hvor fokus er på patienternes oplevelse af forløbsprogrammet.

Her kan du læse rapporten - evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser

Redaktør