Forløbsprogram for type 2-diabetes

Forløbsprogrammet for type 2-diabetes beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for alle voksne patienter med type 2-diabetes

Fo​​rmål ​​

Her kan du læse forløbsprogrammet for type 2-di​abetes​ 

Forløbsprogrammet for type 2-diabetes beskriver en arbejdsdeling mellem de tre sektorer, således at alle parter – patienten og de involverede sundhedsprofessionelle – har en ensartet forventning til den enkelte patients forløb. Således opnås de bedste mulighed for at skabe sammenhæng forløbet og samtidig sikre, at de sundhedsprofessionelle med patienten i centrum tilgodeser relevante behov og iværksætter indsatser til rette tid og på rette sted.

Forløbsprogrammet udkom i 2009 og blev revideret i 2016. Revisionen omfattede kun kapitalerne 1-4, 7 og 8. De øvrige kapitler, herunder kapitel 5 om organisering af indsatsen, i forløbsprogrammet fra 2009 er stadig gældende.

Maj 2019

Der er igangsat en faglig opdatering af forløbsprogrammet for type 2 diabetes, da det skal bringes i overensstemmelse med ”Vejledning for type 2 diabetes. Tværsektorielle visitationskriterier og specialistrådgivning”.

Her kan du læse det oprindelige forløbsprogram for type 2-diabetes

Her kan du læse det reviderede forløbsprogram for type 2-diabetes (kapitel 1-4, 7 og 8) 

Forløbsp​rogrammets fokus ​

Udover at programmet beskriver de sundhedsfaglige indsatser i de tre sektorer samt en arbejdsdeling mellem sektorerne, er der særligt fokus på løbende overvågning af sygdom i form af kontrolbesøg og også på rehabilitering og patientuddannelse, hvor særligt kommunerne har en vigtig opgave.

Forløbsp​​rogrammet henvender sig til ​​

Målgruppen for forløbsprogrammet for type 2-diabetes er de fagpersoner, som møder patienterne. Det vil sige fagpersoner i almen praksis, på hospitaler og i kommuner. Andre personer, som ønsker indsigt i behandling, kontrol og rehabilitering af patienter med type 2-diabetes, kan ligeledes med fordel læse programmet.
Redaktør